skip to Main Content

Політика конфіденційності

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт – SICHNEWS, розташований в мережі Інтернет за адресою: www.sichnews.com

Адміністрація Сайту (Адміністратор) – Михайлов Едуард Едуардович, що знаходиться за адресою: 21050, Україна, м. Вінниця, вул. Соборна, 43, приміщення 49

Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила належну їй персональну інформацію за допомогою Форм зворотнього зв’язку на Сайті,  з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.

Форма зворотнього зв’язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, які використовують реєстрацію та Форму зворотнього зв’язку на Сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його (належних йому) персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.3-1. Сайт використовується Михайловим Е. Е. для здійснення діяльності на території України та за її межами. Всі правовідносини що виникають в Михайлова Е. Е.  у зв’язку з використанням Сайту регулюються виключно національним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті www.sichnews.com.

2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту.

2.7-1. Редакції Політики конфіденційності на Сайті не мають зворотньої сили у часі. Положення попередніх редакцій Політики Конфіденційності розповсюджуються на правовідносини що виникли за час їхньої дії.

2.8. Використовуючи Форму зворотнього зв’язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної інформації про Користувача.

3. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон та ін., Передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через реєстрацію, оформлення замовлення і Форму зворотного зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон та ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посаду та ін. з метою виконання зобов’язань перед Користувачем Сайту .

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;

г) неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг пропонованих на Сайті/ розповсюдження інформації.

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності, з умовами якої погодились Користувачі.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії Сайту безстроково.

6.1-1. Адміністрація Сайту має право переміщати Персональні дані Користувача між власними електронними носіями, у тому числі за межі території України.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого Користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

7.1. Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

7.2. Користувачі зобов’язані дотримуватись цієї Політики Конфіденційності.

8. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

8.1. Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання / видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1., або в електронній формі за адресою: editor.sichnews@gmail.com

9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:

для фізичної особи:

  • номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;
  • відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;
  • дату використання  Форми зворотнього зв’язку;
  • текст запиту у вільній формі;
  • підпис Користувача або його представника.

для юридичної особи:

  • запит у вільній формі на фірмовому бланку;
  • дату використання  Форми зворотнього зв’язку;
  • запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій / електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.

Back To Top